OmmenVlierlanden

De Vlierlanden

Duurzaam en collectief wonen in symbiose met de natuur.

We zijn bijzonder verheugd dat we door gemeente Ommen zijn uitgenodigd voor de tweede fase van de selectieprocedure voor de ontwikkeling van de kavels in De Vlierlanden. Enthousiast en gedreven hebben we met het tenderteam gewerkt aan de verdere uitwerking van onze motivatiebrief. We laten het resultaat daarvan graag aan u zien.

Met een integrale aanpak hebben we stedenbouw, landschap, architectuur, duurzaamheid en consumentgericht bouwen (zoals aangegeven in uw vraagstelling) zorgvuldig met elkaar verweven in ons ontwerp. Ons plan voor De Vlierlanden is goed en gezond voor natuur, klimaat en mensen. Het is duurzaam en toekomstbestendig. Wij zien een woonomgeving voor ons die de zintuigen bespeelt, ademt, energie opwekt, leerzaam is, leeft en verleidt. De ruimtelijke opzet nodigt uit tot ontmoeten en samen wonen. In dit presentatieboek stellen wij u onze visie voor en geven we antwoord op de vraagstelling van de gemeente. Met sfeervolle impressies, informatieve schetsen en illustratieve foto’s brengen wij ons concept tot leven.

EEN UNIEK, DUURZAAM WOONCLUSTER IN HET PARK …

… MET EEN INTERESSANTE HOFRUIMTE DIE UITNODIGT OM TE ONTMOETEN

GOED EN GEZOND VOOR NATUUR, KLIMAAT EN MENS

KLEINSCHALIGE BEBOUWING IN EEN COLLECTIEVE GROENE HOF

Op de hoogte blijven?

Vul je gegevens in en wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Vlierlanden

Het tenderteam bestaat uit de volgend partijen: